نوشته‌ها

انتصاب دبیر کانون انجمن های مهندسین جوش ایران

با تصویب هیئت مدیره کانون، طی حکمی از سوی ریاست کانون، آقای مهندس احمد بهرامی فرد ( رئیس انجمن مهندسین جوش استان البرز)  به عنوان دبیر کانون انجمن های مهندسین جوش ایران منصوب گردید.

دبیر کانون انجمن های مهندسین جوش ایران

دبیر کانون