نوشته‌ها

روش غوطه وری در آزمون مایعات نافذ PT

روش غوطه وری در آزمون مایعات نافذ PT

بازرسی جوش قطعات و و سازه های مختلف به منظور كنترل نمودن آن ها به روش های مختلفی انجام می گیرد كه یكی از مهمترین این روش ها آزمون های غیر مخرب است. در میان روش های متنوع غیر مخرب، آزمون مایعات نافذ PT ارزانترین، ساده ترین و پركاربرد ترین ان ها است كه مخصوصا در بحث بازرسی جوش زیاد استفاده می شود. در مقالات پیشین گروه مهندسی جوش گستر توس در باره آزمون های مخرب و با الاخص آزمون مایعات نافذ بحث كرده است. در این متن سعی خواهیم كرد شما را با روش غوطه وری در آزمون مایعات نافذ PT بیشتر آشنا كنیم.

همانطور كه در قبل اشاره شد تست مایعات نافذ PT برای فهمیدن عیوب سطحی بسیار رایج است. عموما همه مواد ( به جز مواد با سطح متخلخل ) را می توان به وسیله این روش و به طور معمول تست نمود. در این روش از خاصیت جذب مایع نافذ به روش مویینگی توسط عیوب سطحی و حفره ها استفاده می شود كه به این دلیل نحوه تماس سطح قطعه با مایع نافذ بسیار اهمیت پیدا می كند. روش های مختلفی برای تماس بین مایع نافذ و سطح قطعه وجود دارد كه یك از ان ها روش غوطه وری است. 

روش غوطه وری در آزمون مایعات نافذ PT

آزمون PT با غوطه وری

روش غوطه وری در آزمون مایعات نافذ PT

در روش غوطه وری تمامی قطعه را به صورت كامل در مایع نافذ كه در ظرفی جمع شده است فرو می كنند به نحوی كه مایع تمام سطح قطعه را می پوشاند. معمولا برای بازرسی قطعات كوچك مورد استفاده قرار می گیرد و قطعات را به صورت گروهی و با یكدیگر به درون مایع غوطه ور می كنند. برای این روش باید سطح قطعه را كاملا تمییز و خشك نمود زیرا حلال ها و اب تمییز كننده روی سطح با مخلوط شدن و الوده شدن با مایع نافذ، مانع از نفوذ ان به  عیوب سطحی می گردد. در حین فرو كردن قطعات به داخل مایع نافذ باید دقت شود كه حباب ایجا نشود و مایع نافذ تمامی سطح قطعه را كاملا بپوشاند و تمامی سطوح قطعات در معرض تماس با مایع نافذ باشند.

بعد از مدت معینی از غوطه ور كردن قطعات در مایع نافذ، آن ها را از مایع به ارامی خارج می كنند. در خلال این مرحله باید دقت شود كه مایع كاملا از سطح قطعه پاك شود. قطعاتی كه اثار مایع نفوذ كننده بر روی سطح انها دیده می شوند باید مجدد در درون مایع نافذ غوطه ور شوند.

روشهای تماس مایع نافذ در آزمون PT

انواع روشهای تماس مایع نافذ در آزمون PT

در هر سازه یا قطعه ای ممكن است در زمان های مختلف نقص یا عیبی به وجود اید  كه بسته به ماهیت و اندازه و شدت ان می تواند بر كارایی و كاربرد ان قطعه و یا سازه تاثیر گذارد. بدین منظور بازرسی قطعات و سازه ها امری واجب و ضروری است و باید به صورت منظم از زمان تولید قطعه تا زمان استفاده مورد بررسی و كنترل قرار گیرند. روش ها و شیوه های مختلف بازرسی وجود دارد كه یكی ازمهمترین این روش های آزمون های غیر مخرب NDT می باشد. گروه مهندسی جوش گسترتوس در مقاله های پیشین به معرفی انواع مختلف این آزمون ها پرداخته است.

آزمون مایعات نافذ PT از قدیمی ترین، به صرفه ترین و ساده ترین آزمون های غیر مخرب است كه در صنایع و به خصوص در بازرسی های جوش و قطعات جوش كاری شده كاربرد فراوانی دارد. اساس این روش بر خاصیت نفوذ بعضی از مایعات به درون ترك ها و حفره های خیلی نازك سطحی استوار است. به روش های مختلفی مایع نافذ كه یا مرئی و یا فلورسنت است را می توان بر روی قطعه تماس داد كه انواع ان به شرح زیر است.

انواع روشهای تماس مایع نافذ در آزمون PT

مالیدن

مایع نافذ را به وسیله كهنه، پارچه ای پنبه ای و یا برس بر روی سطح قطعه قرار می دهند.

مالیدن از روشهای تماس مایع نافذ در آزمون PT

مالیدن مایع نافذ

غوطه وری

كل نمونه به داخل یك مخزن كه دارای مایع نافذ است فرو برده می شود به صورتی كه كل نمونه مورد بازرسی در درون مایع نافذ غوطه ور باشد. این شیوه از اعمال مایع نافذ معمولا برای بازرس چندین قطعه نسبتا كوچك مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله های بعدی با این شیوه از آزمون مایعات نافذ PT بیشتر اشنا می گردید.

غوطه وری از روشهای تماس مایع نافذ در آزمون PT

غوطه ور در مایع نافذ

پاشش یا اسپری كردن

هنگامی كه بخواهند قطعات را در محل، مورد بازرسی قرار دهند و یا قطعات تكی را بررسی كنند از این شیوه برای تماس قطعه با مایع نافذ استفاده می كنند. در این شیوه با استفاده از پمپ مدار بسته كم فشار و یا قوطی های پاششی پرفشار، مایع نافذ را  بروی سطح قطعه به صورت اسپریی پاشش می شود.

اسپری یا پاشیدن از روشهای تماس مایع نافذ در آزمون PT

اسپری مایع نافذ

سیلابی

در این روش مایع نافذ با یك وسیله به راحتی بر روی سطح قطعه ریخته تا بر روی سطح ان جریان پیدا كند. از این شیوه برای بازرسی قطعاتی با سطوح بزرگ استفاده می كنند و فشار ریخته شدن و جریان پیدا كردن مایع نافذ بر سطح قطعه باید با فشار كمی صورت گیرد و باید از اینكه تمامی سطح قطعه مورد بررسی با مایع نافذ تماس داشته است، اطمینان حاصل كرد.

آزمون مایعات نافذ جوش گستر توس

آزمون مایعات نافذ یا PT

برای اینكه محلی قطعاتی كه عمل جوش كاری در انها صورت گرفته است كنترل دقیق  شود و برای بررسی كیفیت ان یك سری ازمون هایی توسط بازرس جوش صورت می گیرد كه بازرسی جوش نام دارد. روش های و شیوه های متفاوتی را می توان برای این كار استفاده كرد كه شیوه های غیر مخرب یك از ان ها است. در این بین یكی از قدیمی ترین و پركاربرد ترین روش های بازرسی، آزمون مایعات نافذ (PT) می باشد.

یكی از معمول ترین روش های ازمون های غیر مخرب، كه به هزینه و مهارت كمتری نسبت با سایر روشهای آزمون های غیر مخرب نیاز دارد و یكی از قدیمیترین این روش ها است، ازمون مایعات نافذ یا یه اختصار PT می باشد. این شیوه در شناسایی منافذ ایجادشده در جوش كاربرد فراوانی دارد. به وسیله این شیوه می توان ترك های سطحی و منافذی كه با چشم عادی قابل رویت نیست را شناسایی نمود. این ازمون را برای برخی از فلزات خاص مانند فولادهای استنیتیك و فلزات غیر آهنی كه نمی توان برای بازرسی آنها از روش ذرات مغناطیسی (MT) استفاده نمود، به كار گرفته می شود.

مراحل آزمون مایعات نافذ جوش گستر توس

مراحل آزمون مایعات نافذ

ازمون مایعات نافذ یا PT رابه دو روش رنگ مریی و فلورسنت انجام می شود كه تفاوت انها در نوع مایع نافذ به كار رفته  است. روند انجام كار به این صورت است كه ابتدا سطح قطعه مورد بررسی را تمییز و خشك می كنیم به صورتی كه هیچ براده و عامل مزاحمی بر روی ان وجود نداشته باشد. به وسیله یك مایع نافذ از نوع مریی و یا فلورسنت روی سطح قطعه را می پوشانند. این كار را یا با قوطه ور كردن و یا با اسپری كردن مایع بر روی سطح قطعه انجام می دهند به طوری كه مایع تمام سطح را بپوشاند و هیچ قسمتی از ان خالی نماند. بعد از یك زمان سی دقیقه ای مایع اضافی را از روی سطح قطعه پاك می كنیم. دراین حالت مایع نافذ درون درزها و ترك ها نفوذ می كنید. ظاهر كننده یا اشكارساز را كه به صورت  پودر می باشد روی سطح پخش می كنیم، در این حالت مایع نفوذی داخل عیوب سطحی قطعه، به وسیله اشكار ساز به سطح كشیده می شود.

چنانچه مایع نفوذی استفاده شده از نوع مریی باشد با استفاده از اختلاف رنگ موضعی بر روی سطح قطعه، از طریق بازرسی چشمی و در نور معمولی می توان بازرسی را انجام داده و ترك ها و عیوب سطحی را تشخیص داد. اگر از مایع فلورسنت برای ازمون مایعات نافذ استفاده شده است می توان با استفاده از نور فرابنفش عیوب سطحی قطعه مورد بازرسی قرارگرفته را تشخیص داد. به همین منظور رعایت نکات ایمنی در استفاده از این روش نیز بسیار مهم می باشد.

نکات ایمنی و احتیاطی در بازرسی فنی PT

اقدامات احتیاطی در بازرسی PT

بهترین راه انجام هر کاری با توجه کافی و کامل به تمام اصول و پایه های اجرایی آن کار محقق می شود. مسلما رعایت نکات و اقدامات احتیاطی لازم در انجام آن کار نیز جزئی از اصول جدانشدنی و مهم می باشند. شرکت مهندسی و بازرسی فنی جوش گستر توس با هدف ایجاد و ترویج امنیت کاری در این مقاله به توضیح اصول اولیه اقدامات احتیاطی در انجام بازرسی PT برآمده تا علاوه بر انجام صحیح این شیوه بازرسی بتواند ایمنی متخصصین امر را نیز تامین و هدایت نماید.
از آنجا که شیوه های انجام بازرسی فنی متفاوت می باشند هر یک از آنها نیاز به بذل توجه خاص از لحاظ اقدامات احتیاطی و ایمنی مخصوص به خود را دارند. فارق از اصول ایمنی کلی که هر متخصص برای انجام بازرسی فنی رعایت خواهد کرد، آگاهی داشتن از مضرات، خطرات و مشکلات مخصوص به هر روش بازرسی نیز باعث انجام یکسری اقدامات احتیاطی خاص هر روش را می طلبد.
از آنجا که روش PT با مواد شیمیایی سروکار دارد یکی از مهمترین اصول حفظ ایمنی توجه به ایمنی شیمایی است. همچنین استفاده از نور UV در این روش توجه خاصی را به نکات ایمنی آن معطوف می دارد.

ایمنی شیمیایی در بازرسی PT:

همانطور که گفتیم رعایت یکسری نکات ایمنی در استفاده از مواد شیمیایی بسیار حیاتی و کلیدی خواهد بود. بهتر است ابتدا توجه خاصی به نکات ایمنی مطرح شده در دفترچه کاربردی محصول مورد استفاده داشت. اما به طور کلی از آنجا که اکثر مواد شیمیایی استفاده شده در این روش اشتعال زا هستند بهتر است نگهداری و استفاده از آنها در تعداد کم و صرفا به اندازه نیاز باشد. از طرفی استفاده از این مواد حتما باید در شرایط تهویه متناسب محیط انجام گیرد. همچنین حتما باید آنها را از مواد احتراقی احتمالی محیط دور نگه داشت. مراقبت از چشمان در مقابل استفاده از مواد شیمیایی یکی از اصول کلیدی احتیاطی محسوب می شود. چرا که اکثر این مواد می توانند در صورت ورود به چشمان عارضه های خطرناک بینایی را منجر شوند. همچنین از آنجا که استفاده از این مواد توسط دست به انجام می رسد حتما باید از دستکش یا سایر لباسهای پوششی مناسب استفاده نمود تا احتمال تماس مواد شیمیایی با پوست بدن را به حداقل رساند. در غیر اینصورت بروز عارضه های آماس پوستی و درماتیت محتمل و انکارناپذیر خواهند بود.

ایمنی UV در بازرسی PT:

نور UV یا به عبارت دیگر نور سیاه محدود طول موج ۱۸۰ تا ۴۰۰ نانومتر را دارد. این محدوده طول موج این نور را جزء نورهای نامرئی و بین طیف الکترمغناطیسی نور مرئی و اشعه X طبقه بندی می کند. البته این اشعه توسط منبع اصلی آن یعنی خورشید تولید شده که مقادیر اندک و محدود آن برای برخی از مراحل تولیدی مواد مورد نیاز بدن توسط پوست ما جذب و مورد استفاده قرار می گیرد. اما آنچه مسلم است افزایش میزان وجود این نور باعث تخریب بافتهای پوست و چشم خواهد شد. آفتاب سوختگی، چین و چروک و سرطان پوست از جمله بیماریهایی است که توسط میزان بیش از حد این اشعه به وجود خواهد آمد. همچنین التهاب، آب مروارید و تخریب شبکیه چشم نیز از بیماریهای رایج برخورد بیش از اندازه این نور به چشم می باشد.
به دلیل نیاز به توان بیشتر در کارکردهای استفاده از این اشعه در آزمایشگاهها و صنعت، دستگاههای تولید نور UV امواجی قویتر از آنچه که توسط خورشید تولید شده و به زمین می رسد را تولید می کنند. به همین دلیل استفاده ناصحیح از این ابزارها می تواند خطرات جبران ناپذیری را ایجاد نماید. یکی از مخاطرات اصلی استفاده از ابزارهای تولید اشعه UV در این است شخص تحت اثر آن تا مدتی اصلا احساس درد و ناراحتی را نخواهد داشت. این بدان معنی است که فرد بدون توجه به تاثیر مخرب اشعه احتمال دارد مدت زیادی تحت تاثیر این اشعه قرار گرفته و اثرات مخرب آن را به جان خریده باشد بی آنکه حتی احساس درد و تنشی در اندامهای خود نماید. به این ترتیب رعایت اقدامات احتیاطی در استفاده از ابزارهای تولید نور UV بسیار حائز اهمیت می باشد. البته لامپهای مورد استفاده در این روش دارای فیلترهای مخصوصی بوده که باعث حذف اشعه با طول موج مخرب برای چشم و پوست می شوند. به همین دلیل امواج در محدود ۳۲۰ نانومتر که برای چشم و پوست مخرب است توسط آن فیلترها حذف شده و امواجی با طول ۳۶۵ نانومتر که بیشتر برای استفاده در این روش کاربردی هستند از لامپها ساطع خواهد شد. از اینرو توجه به سلامت و صحت فیلترهای مصرفی بسیار مهم می باشد. همچنین کالیبراسیون درست و سرویس به موقع ابزارهای استفاده شده اطمینان خاطر بیشتر را برای شما متخصصین به همراه خواهد داشت. استفاده از پوشش مناسب برای چشمها و پوست دستان نیز که در تماس احتمالی بیشتر با این اشعه خواهند بود ضروری می باشد. دقت شود که عینک و دستکش مخصوص محافظت در برابر اشعه UV در زمان استفاده از این ابزارها را در اختیار داشته باشید.

دوره بازرسی جوش به روش PT & MT

دوره بازرسی فنی جوش به روش PT&MT

دوره بازرسی فنی جوش به روش PT&MT

This suggests the handset appeals phone tracker iphone 4s to average users who are not connected to every service and doing everything on the go.