دوازدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی متالورژی و مواد

دوازدهمین دوره همایش ملی علمی- دانشجویی مهندسی متالورژی

انجمن علمي مهندسي متالورژي و مواد، دوازدهمين دوره همايش ملي علمي-دانشجويي مهندسی متالورژی و مواد را در ۴ و ۵ آذر ماه امسال با همكاري گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه صنعتي سجاد و همچنين اتحاديه مهندسی متالورژی و مواد كشور و با حمايت سايت ايران مواد برگزار مي نمايد.

دبير اجرايي اين همايش در گفتگو با خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهدگفت: در جريان نشست اتحاديه متالورژي كشور كه در ارديبهشت ماه ۹۴ در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديد با راي اكثريت اعضاي اتحاديه برگزاري “همايش ملي علمي-دانشجويي متالورژي و مواد” به انجمن علمي متالورژي دانشگاه فردوسي مشهد واگذار شد.

مهندس سعيد حشمتي افزود: اين همايش در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۴ و ۵ آذرماه سال جاري در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد. رياست اين همايش به عهده آقاي دكتر حائريان،رئیس دانشگاه صنعتي سجاد، و دبير علمي اين همايش دكتر بيدختي،عضو هيئت علمي دپارتمان مهندسي متالورژي و مواد دانشگاه فردوسي مشهد، مي باشد.

عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن علمي – دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران ،گفت: باتوجه به اينكه اين همايش مقاله محور مي باشد، پوستر فراخوان ارسال مقالات به تمام دانشگاه هاي كشور ارسال شده است.

دبير سابق انجمن هاي علمي دانشكده مهندسي ، بيان داشت: مهلت ارسال چكيده مقالات تا تاريخ 30 مردادماه و مهلت ارسال مقاله نهايي تا تاريخ ۳۰ مهرماه مي باشد و پس از آن توسط اساتيد مورد داوري قرار مي گيرند.

لازم به ذكر است مقالات برتر پس از داوري نهايي در مجله علمي پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد چاپ خواهد شد. وي ، همچنين اظهار داشت: ازجمله برنامه هاي درنظر گرفته شده براي اين دو روز همايش مي توان به برپايي نمايشگاه صنعتي ، شركت هاي دانش بنيان ومراكز رشد وفناوري ، نمايشگاه پوستر هاي ارسالي آثار، بازديد هاي علمي ، كارگاه هاي آموزشي و.. اشاره كرد.

لازم به ذکر است ، انجمن علمي متالورژي دانشگاه فردوسي مشهد با برگزاري دوره مسابقات ملي عمليات حرارتي و كسب عناوين متعدد برتر در مسابقات و همايش هاي اين حوزه علمي ،يكي از نام آورترين انجمن هاي علمي كشور محسوب مي شود.

On the contrary, inexperienced writers quite often become obsessed with some insignificant questions, https://college-homework-help.org/ forgetting about the fundamental issues, such as the structure or the chorus.