گیج جوشکاری

گیج جوشکاری چیستند و کاربرد آن ها چیست؟

در صنعت امروزه اهمیت زیادی برای بازرسی های سازه ها و قطعات قائل می شوند. در بحث سازه های جوشکاری شده و کلا اتصالات جوش نیز این مبحث مورد توجه قرار می گیرد. دو روش متداول برای بازرسی های سازه ها و قطعات وجود دارد که می توان به بازرسی های مخرب و بازرسی های غیر مخرب اشاره نمود. بازرسی چشمی یکی از بازرسی های غیر مخرب است که کاربرد و استفاده فراوانی دارد. ابزارها و ادوات مختلفی بدین منظور ساخته شده اند که انواع گیج جوشکاری از این دست هستند. شرکت مهندسی جوش گستر توس در این مقاله و مقالات بعذدی شما را با گیج های جوشکاری بیشتر اشنا می کند.

گیج جوشکاری چیست؟

اندازه گیری و بازرسی اتصالات جوش، یک قدم مهم در راه کنترل کیفیت و کارایی سازه های جوشکاری شده است. بازرسی های خارجی این اجازه را به شما می دهد تا بتوانید عیب های خارجی جوش از قبیل ریزحفره ها، عیوبی که در سطح سازه و ترک های ایجاد شده، جوش نامناسب و ناکافی، نقص ها و غیره؛ را بیابید. بازرسی چشمی یکی از این بازرسی هاست که یک ابزار مهم در این راه گیج های بازرسی جوش یا گیج های جوشکاری است که در انواع مختلفی وجود دارد و می توان به کمک ان ها موارد گوناگونی را کنترل و بررسی نمود. از وظایف مهم گیج های جوشکاری می توان به موارد زیر اشاره نمود.

وظایف گیج جوشکاری

با کمک گیجهای جوشکاری می توان قطعات و اتصالات جوشکاری شده را از نظر ابعاد کنترل نمود. از طرفی دیگر می توان سطوح شیب دار پخ خورده را از نظر زاویه سطحی شیب ان کنترل کرد. همچنین می توان برای مونتاژکاری فواصل لازم بین قطعات را کنترل کرد. با این ابزارها می توان همسطح بودن یا نبودن قطعات قبل از مونتاژ و جوشکاری را بررسی نمود و در نهایت می توان با کمک آن ها عیوب احتمالی بر روی سطح جوش ها از نظر طول، عرض و عمق آن ها را کنترل نمود.

گیج های جوشکاری دارای انواع مختلفی است که در مقاله بعدی به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.