کلاه جوشکاری با قابلیت دید تصاویر دینامیک

کلاه جوشکاری ، تصاویر دینامیک از جوش

محققان دانشگاه تورنتو در تلاش برای رفع موانع مشاهده محل جوشكاری دست به ساخت یك کلاه جوشکاری EyeTap زده اند كه نیاز به دید دقیق و همكاری دست با ان را در این فرایند تامین می كند.

فناوری پیشرفته کلاه جوشکاری EyeTap كه توسط پروفسور استیون مان ارایه شده شامل یك دوربین به شكل عینك با قابلیت افزودن تصاویری مجازی به تصاویر واقعی قابل مشاهده و ثبت ان ها است. این دستگاه از یك صفحه مدار اتلیس كه قابل حمل در جیب پیراهن است برخوردار است. این صفحه مدار شامل دو ورودی دوربین HDMI بوده كه یكی برای چشم چپ ودیگری برای چشم راست است.

تصاویر ثبت شده توسط این دوربین ها با یك دستگاه زایلینكس اسپارتان 6 پردازش می شوند. ایده این دانشمندان، قرار دادن این دوربین ها به جای چشم جوشكار و ثبت و انتقال اطلاعات بسیار فوق دینامیك از جوشكاری گاز بی اثر تنگستن است.

تصاویر این محیط شدید می تواند اطلاعات واضحتری را نسبت به چشم غیر مسلح در اختیار قرار دهد. جریان تصویری می تواند برای دانشجویان رشته جوشكاری یا بازرسان برای قضاوت درمورد جوشكاری ارسال شود. از انجایی كه این کلاه جوشکاری از یك نمایشگر روی سر برخوردار است، خود جوشكار می تواند ازاین سیستم به عنوان یك دستگاه واقعیت افزوده برای كمك به كارخود در لحظه استفاده كند.

محققان هدف خود ازاین ایده را نمایش پیشرفت های اینده عینك های طیف دینامیكی بالا برای كمك به بینایی و استفاده ازاین فناوری برای ارتقای دید انسان در صحنه هایطیف دینامیكی شدید مانند جوشكاری خوانده اند.