ردیف نام پروژه کارفرما مشاور پیمانکار ظرفیت سازه
1 تجهیزات ساخت گندله سازی سنگان خاف ماشین سازی ویژه فکور صنعت نما صنعت توس 15000 تن
2 پدیده(هتل و لورایز) شرکت ساختمان و ابنیه پدیده شاندیز گام طرح ثامن شارپی-سایه گستر مرو 8000 تن
3 سالن احیاء فولاد نیشابور فولاد خیام نیشابور ایریتک سوله خراسان 3000 تن
4 طرح توسعه فرودگاه هاشمی نژاد مشهد فرودگاه هاشمی نژاد صحن بوستان آذرپی 1000 تن