كليه سازه هاي فولادي كه در محدوده مهندسي عمران (شامل ساختمان، پل، و …) قرار مي گيرند به منظور جلوگيري از خسارات جبران ناپذير در حوادث غير مترقبه بايستي مطابق الزامات آئين نامه جوشكاري ساختماني ايران (نشريه 228) كه طي بخشنامه 2111/54-5841/105 معاونت محترم رياست جمهوري به كليه دستگاههاي اجرايي ، مشاوران و پيمانكاران ابلاغ شده است، تحت كنترل و بازرسي قرار گيرند بر اين اساس و با توجه به زلزله خيز بودن اكثر نقاط كشور اين شركت با ايجاد بخش تخصصي بازرسي سازه هاي فولادي موفق به نظارت بر اجرای صدها پروژه اقصي نقاط كشور شده است و در حال حاضر به عنوان يكي از حرفه اي ترين شركت هاي بازرسي فني در اين حوزه شناخته شده مي باشد. لازم به ذکر است که این شرکت در زمینه نظارت بر سازه های فلزی در دو بخش بازرسی اتصالات جوشی و بازرسی اتصالات پیچ و مهره ای ارائه خدمات می نماید.