روش غوطه وری در آزمون مایعات نافذ PT

روش غوطه وری در آزمون مایعات نافذ PT

بازرسی جوش قطعات و و سازه های مختلف به منظور كنترل نمودن آن ها به روش های مختلفی انجام می گیرد كه یكی از مهمترین این روش ها آزمون های غیر مخرب است. در میان روش های متنوع غیر مخرب، آزمون مایعات نافذ PT ارزانترین، ساده ترین و پركاربرد ترین ان ها است كه مخصوصا در بحث بازرسی جوش زیاد استفاده می شود. در مقالات پیشین گروه مهندسی جوش گستر توس در باره آزمون های مخرب و با الاخص آزمون مایعات نافذ بحث كرده است. در این متن سعی خواهیم كرد شما را با روش غوطه وری در آزمون مایعات نافذ PT بیشتر آشنا كنیم.

همانطور كه در قبل اشاره شد تست مایعات نافذ PT برای فهمیدن عیوب سطحی بسیار رایج است. عموما همه مواد ( به جز مواد با سطح متخلخل ) را می توان به وسیله این روش و به طور معمول تست نمود. در این روش از خاصیت جذب مایع نافذ به روش مویینگی توسط عیوب سطحی و حفره ها استفاده می شود كه به این دلیل نحوه تماس سطح قطعه با مایع نافذ بسیار اهمیت پیدا می كند. روش های مختلفی برای تماس بین مایع نافذ و سطح قطعه وجود دارد كه یك از ان ها روش غوطه وری است. 

روش غوطه وری در آزمون مایعات نافذ PT

آزمون PT با غوطه وری

روش غوطه وری در آزمون مایعات نافذ PT

در روش غوطه وری تمامی قطعه را به صورت كامل در مایع نافذ كه در ظرفی جمع شده است فرو می كنند به نحوی كه مایع تمام سطح قطعه را می پوشاند. معمولا برای بازرسی قطعات كوچك مورد استفاده قرار می گیرد و قطعات را به صورت گروهی و با یكدیگر به درون مایع غوطه ور می كنند. برای این روش باید سطح قطعه را كاملا تمییز و خشك نمود زیرا حلال ها و اب تمییز كننده روی سطح با مخلوط شدن و الوده شدن با مایع نافذ، مانع از نفوذ ان به  عیوب سطحی می گردد. در حین فرو كردن قطعات به داخل مایع نافذ باید دقت شود كه حباب ایجا نشود و مایع نافذ تمامی سطح قطعه را كاملا بپوشاند و تمامی سطوح قطعات در معرض تماس با مایع نافذ باشند.

بعد از مدت معینی از غوطه ور كردن قطعات در مایع نافذ، آن ها را از مایع به ارامی خارج می كنند. در خلال این مرحله باید دقت شود كه مایع كاملا از سطح قطعه پاك شود. قطعاتی كه اثار مایع نفوذ كننده بر روی سطح انها دیده می شوند باید مجدد در درون مایع نافذ غوطه ور شوند.