در زمینه نظارت بر اجرای سازه های فولادی با اتصالات پیچ و مهره ای با بهره گیری از کارشناسان مجرب و آموزش دیده و سابقه نظارت در پروژه های بزرگ استان خراسان با سازه های پیچ و مهره ای، خدمات ذیل قابل اجرا خواهد بود:

  • کنترل کیفی محموله های پیچ ، مهره و واشر خریداری شده و انجام آزمایشات مخرب و غیر مخرب جهت تعیین مشخصات محموله مطابق با استاندارد های رایج.
  • مشاوره و نظارت بر تدوین دستور العمل روند نصب اتصالات پیچ و مهره ای به منظور کاهش هزینه، زمان و مشکلات احتمالی نصب در سازه.
  • نظارت بر مراحل نصب اتصالات پیچ و مهره ای مطابق مقررات ملی ساختمان شامل: نصب اولیه قطعات، رد کردن پیچ و مهره ها و انجام مرحله بست اولیه، سفت کردن و در صورت نیاز ایجاد پیش تنیدگی لازم در اتصال.
  • بازرسی چشمی 100% اتصالات پیچ و مهره ای قبل، در حین و پس از بستن.
  • کنترل پیش تنیدگی اتصالات مطابق با مقررات ملی ساختمان بوسیله ابزار های اندازه گیری مناسب.
  • مشاوره و ارائه راهکارهای فنی جهت رفع مشکلات و عیوب احتمالی ایجاد شده در حین نصب سازه.
  • مستندسازي و تهيه گزارشهاي بازرسي فني و صدور گواهی کیفیت اتصالات سازه فولادی.