روش تشخیص خوردگی گالوانیک

روش تشخیص خوردگی گالوانیک چیست؟

خوردگی یکی از مهمترین مسایلی است که صنایع امروزی با ان درگیر هستند. صنایع مدرن سالانه هزینه های بالایی از طریق خوردگی ابزارالات و سازه های خود خسارت می بینند که این امر باعث شده است که این صنایع به دنبال راه های جلوگیری از خوردگی باشند تا بتوانند ضرر های خود را کاهش دهند. شناخت انواع خوردگی و فرآیند های اتفاق افتادن آن ها می تواند به صنعت گران در این راه کمک های قابل توجی بکند. شرکت مهندسی جوش گستر توس در مقالات خود سعی بر معرفی انواع گوناگون خوردگی و ویژگی های آن ها کرده است. در این مقاله با چگونگی روش تشخیص خوردگی گالوانیک آشنا می شوید.

قبل از بحث کردن در رابطه با راه های جلوگیری از خوردگی، باید بتوانیم نوع خوردگی را تشخیص دهیم تا مطمئن شویم که راه های جلوگیری که استفاده خواهیم کرد موثر و مفید باشند. برای تشخیص خوردگی گالوانیک باید به سه عامل مهم و اساسی که در به وجود امدن این  نوع از خوردگی نقش مهمی ایفا می کنند، دقت کنیم. برای این نوع خوردگی باید حداقل دو فلز ناهمجنس از لحاظ الکتروشیمی وجود داشته باشد. این دوفلز باید به طور الکتریکی  با بکدیگر تماس داشته باشند و در نهایت این فلزات باید در معرض الکترولیت قرار بگیرند. تمام این شرایط برای اینکه خوردگی گالوانیک رخ دهد باید وجود داشته باشند. به عنوان نمونه می توان در بعضی موارد مشاهده کرد که فولاد زنگ نزن 18-8 در محاورت فولاد ضد زنگ 8MO-18 به سرعت خورده می شود ولی هنگامی که به جدول گالوانیک مراجعه می کنیم، می توان مشاهده کرد که از لحاظ الکتروشیمی و پتانسیلی این دو فلز نزدیک به هم و مشابه هم هستند و در نتیجه این نوع خوردگی از نوع خوردگی گالوانیک نیست و با جدا کردن ان ها خوردگی قطع نمی شود. در نمونه ای دیگر دیده شده است که قطعه الومینیوم متصل به چدن که در روغن موتور قرار دارد به شدت خورده می شود ولی از انجا که روغن موتور الکترولیت و هادی جریان الکتریسیته نیست مشخص می شود که این نوع از خوردگی گالوانیک نیست  و با جدا کردن این دو قطعه خوردگی قطع نخواهد شد و باید نوع دقیق خوردگی برای پیدا کردن راه جلوگیری مناسب از آن، مشخص شود.

یک راه مهم دیگر برای تشخیص خوردگی گالوانیک جستجو خوردگی موضعی و شدت خوردگی در اطراف اتصالات دو فلز ناهمجنس است. در خوردگی گالوانیکی، معمولا میزان شدت خوردگی  فلزی که در نزدیک و اطراف قطعه ای که در موقعیت کاتدی قرار گرفته بیشتر است. برای نمونه در اتصال ورقه های اهنی توسط پرچ های مسی، دیده می شود که خوردگی اهن در نزدیکی این پرچ ها بیشتر است.