خسارات جبران ناپذیر پدیده خوردگی در صنایع مختلف و تحمیل زمان اضافی و هزینه های گزاف تعمیر و نگهداری بر کسی پوشیده نیست. با توجه به حساسیت این موضوع و عدم فعالیت واحد های کنترل و پایش خوردگی مستقر در ناحیه شرق کشور بر آن شدیم که با بهره گیری از کارشناسان توانمند و مجرب مهندسی خوردگی گامی در راستای کاهش این معضل صنعت برداریم. لذا شرکت جوش گستر توس مفتخر است، اعلام نماید خدمات خوردگی را به شرح زیر ارائه می نماید.

 • مشاوره در زمینه انتخاب مواد و آلیاژ های مقاوم به خوردگی
 • مشاوره در زمینه مهندسی رنگ و انتخاب پوشش های صنعتی مناسب.
 • مشاوره در زمینه سیستم های پایش و مانیتورینگ خوردگی.
 • بازرسی به وسیله تجهیزات غیر مخرب پیشرفته نظیر روش corrosion mapping
 • انجام پروژهای حفاظت از خوردگی در صنایع و سازه های فلزی که شامل مراحل زیر می باشد:
 • تعیین میزان خوردگی محیط سایت
 • تعیین مکانیزم های خوردگی احتمالی سازه های موجود
 • پیشنهاد روشهای مناسب و اجرایی حفاظت از خوردگی نظیر حفاظت کاتدیک و بازدارنده های خوردگی.
 • طراحی و محاسبه پارامترهای مورد نیاز جهت اجرای روشهای حفاظتی تعیین شده
 • برآورد هزینه روشهای حفاظتی پیشنهادی و نهایتا تعیین روشهای مقرون به صرفه
 • و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های رنگ و پوشش بلاستینگ، خوردگی و روشهای کنترل آن، حفاظت کاتدی و آندی و مانیتورینگ، مدیریت خوردگی و …