مركز آموزش مهندسين مشاور جوش گستر توس تقویم آموزشی نيمه دوم سال ۹۷
تاريخ بازنگري : 96/02/31
F-1220/3
مرکز نمونه استاندارد در سطح ملی
كد عنوان دوره مدت سرمايه (تومان) مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
ساعت روز
NDT-01 بازرسي چشمي VT Level I , II 32 4 ——— 7-10 15-18 1-4
NDT-04 تست اولتراسونيك UT Level I , II 80 10 ———  5-14 1-10
NDT-06 تفسير راديوگرافي RTI Level I , II 40 5 ———  1-5 11-15
NDT-11 دوره ویژه PT,MT Level I , II 48 6 ———  1-6 8-13 16-21
WTI-05 بازرسی سند بلاست و رنگ صنعتی 16 2 ——— 25-26 29-30 6-7
WTI-03 فرایند جوش وبازرسی درساختمان (ویژه مهندسان عمران)
24 4 ——— 9-12 21-24 15-18 8-11 22-25
WTI-05 عیوب جوش و معیارهای پذیرش برای لوله، مخزن و اسکلت فلزی
16 2 ——— 14-15 19-20 26-27
WTI-08 خوردگی و خورندگی و راههای پیشگیری 8 1 ——— 19 23
WTI-14 بازرسی مخازن تحت فشار ASME sec. VIII
16 2 ——— 21-22 24-25
WTI-23 بازرسی پیچ و مهره 16 2 ——— 23-24 26-27
WTI-30 بازرسی دیگهای بخار – آب داغ و آب گرم
24 3 ——— 26-28 13-15
WEC-01 دستورالعمل جوشكاري وتاييد صلاحيت آن WPS, و PQR * 24 3 ——— 26-28
WEC-06 روش های کاهش پیچیدگی و تنش های پس ماند ناشی از جوش 16 2 ——— 29-30 29-30
WEC-15 شناخت علائم جوشکاری در نقشه ها 8 1 ——— 1 18
WEC-12 جوش پذیری فولادها 8 1 ——— 3 23
WEC-32 جوشکاری تحت محافظ گاز (CO2)
16 2 ———
WEC-33 جوشکاری تحت محافظ گاز آرگون (TiG)
16 2 ———
WEC-34 جوشکاری لوله با الکترود دستی
16 2 ———
WEC-35 جوشکاری قوس الکتریکی به روش الکترود پوشش دار (S.M.A.W)
16 2 ———
QMS-10 ایمنی در عملیات ساختمان 16 2 ——— 19-20 27-28
QMS-11 ایمنی در عملیات بازرسی فنی 8 1 ——— 25 30
نام و امضاء مسئول آموزش : نخعي
تاريخ تنظيم :97/05/07
نام و امضاء مدير آموزش و سیستم های كيفيت :
تاريخ تصویب :97/05/07
نحوه ثبت نام:
۱- با توجه به محدوديت پذيرش اولويت براساس زمان ثبت نام خواهد بود و ثبت نام با ارسال فيش واريزي و مشخصات شركت كننده از طريق فكس و يا حضوري انجام مي پذيرد.
توجه: اعضای سازمان نظام مهندسی برای ثبت نام دردوره فرآيند جوش و بازرسي در ساختمان که دارای امتیاز جهت تمدید و ارتقاء پایه می باشد بایستی بعد ازاعمال تخفیف وجه را به حساب نظام مهندسی واریز و فیش آنرا تحویل این شرکت نمایند .
۲ – جهت برنامه ريزي و سرويس دهي مطلوب تر حداكثر مهلت ثبت نام و واريز وجه يك هفته قبل از شروع هر دوره مي باشد، بديهي است درصورت به حدنصاب نرسيدن كلاس، بلافاصله وجوه واريزي مسترد خواهد شد.
۳ – برگزاري كليه دوره ها بنا به درخواست، درمحل موسسات متقاضي امكان پذير مي باشد.
۴ – هزينه دوره ها شامل پذيرايي، پكيج آموزشي، نوشت افزار، برگزاري آزمون، صدور گواهينامه و ثبت اطلاعات شركت كننده در سايت اينترنتي مي باشد.
۵ – در صورت درخواست، برگه ي مشخصات هر دوره آموزشي براي متقاضيان ارسال خواهد شد.
تخفيف:
۱ – ده درصد تخفيف ويژه سازمان های طرف قرارداد، دانشجويان، شركت كنندگان دوره هاي قبلي و موسساتي كه بيش از 3 نفر براي هر دوره معرفي نمايند و بيست درصد تخفيف براي نفرات اول هر دوره در ثبت نام دوره جديد منظور مي شود.
۲ – داوطلباني كه سه دوره آموزشي را طي نموده باشند مي توانند از 10% تخفيف جهت خريد شابلنهاي بازرسي و 10% تخفیف دوره های آموزشی استفاده نمايند.
۳ – دوره فرآیند جوش و بازرسی در ساختمان برای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان حدود 10%تخفیف دارد .
گواهينامه :
در صورت حضور مستمر و قبولي در آزمون مطابق ضوابط مركز، گواهينامه معتبر به شرح ذيل صادر مي شود:
۱ – گواهينامه JGT (جوش گستر توس) به زبان انگليسي ( يا فارسي بنا به در خواست)
۲ – گواهينامه مشترك با اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان رضوي در صورت به حدنصاب رسيدن ( 75 % ) تعداد مسئولين كنترل كيفيت و بازرسين فني در هر دوره به زبان فارسی
۳ – گواهينامه بين المللي (ASNT RP: SNT-TC-1A) براي دوره هاي NDT به زبان انگليسي
۴ – آزمون و صدور گواهی دوره های * دار برای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان بر عهده سازمان متبوع و اداره کل راه و شهرسازی می باشد .