بازرسی جوش قطعات صنعتی


 

خدمات بازرسی فنی این شرکت با تکیه بر کارشناسان مجرب در صنایع نفت ، گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها و سازه های فلزی و استفاده از تجهیزات مدرن در زمینه های ذیل ارایه می گردد:

 1. بازرسی فنی حین ساخت تجهیزات ثابت (Shop Inspection)
  + ظروف تحت فشار+ مبدل های حرارتی

  + بویلرها و کوره ها

  + قطعات صنعتی

 2. بازرسی فنی حین ساخت پروژه ها (Site Inspection)+ لوله کشی صنعتی+ مخازن ذخیره

  + سازه های فلزی

  + اسکله ها و تاسیسات دریایی

  + خطوط لوله نفت و گاز

  + پوشش ها و رنگ آمیزی صنعتی

 3. بازرسی کالا و بازرسی قبل از حمل (Cargo Inspection & Pre-shipment Inspection )+ نیم ساخته های فلزی (لوله، مقاطع ساختمانی، پلیت و …)+ اتصالات و شیرآلات صنعتی
 4. بازرسی فنی تاسیسات در حال بهره برداری (In-Service Inspection)+ تهیه برنامه بازرسی دوره ای تجهیزات، دستگاهها و لوله کشی صنعتی+ بازرسی فنی تجهیزات در دوره تعمیرات اساسی