مشکلات عدیده جوشکاری در صنعت و چالشهای فراروی بازرسی و کنترل کیفیت در پروژه های مختلف، گروهی از   متخصصین صنعت و دانشگاه را که سالها تجربه و دغدغه مشترک داشتند گردهم جمع نمود تا شرکت جوش گستر توس (سهامی خاص) را با شماره ۱۴۵۰۷ در سال ۱۳۷۸ به ثبت برسانند. این شرکت طی نزدیک به دو دهه تلاش توانسته است همزمان با اجرای پروژه های متعدد در صنایع مختلف و به منظور قدردانی از اعتماد تمامی مشتریان نسبت به ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت خدمات خود تلاش نماید تا جایی که به عنوان یک شرکت کاملا معتبر و حرفه ای بازرسی فنی (شخص ثالث) در سطح کشور شناخته شده می باشد.

ماموریت اصلی ما ارایه خدمات بازرسی فنی، آزمایشهای غیر مخرب، مشاوره سیستم های کیفیت، مشاوره مهندسی جوش و NDT و آموزشهای مرتبط با کیفیتی متمایز می باشد .

ما این ماموریت را از طریق ساختاری شامل چهار واحد اصلی به شرح ذیل ارایه می نمائیم:

چارت سازمانی شرکت جوش گستر توس