جوش گستر توس اشکال خوردگی فلزات را توضیح می دهد

اشکال خوردگی فلزات

امروزه خوردگی ابزار و سازه های صنعتی، یکی از مشکلات پرهزینه و زیان آور در صنایع های مختلف می باشد. طبق بررسی های انجام شده هزینه سالانه خوردگی فلزات در ایالات متحده در سال 1975، هفتاد بیلیون دلار برآورد شده است که حدود 10 بیلیون دلار از هزینه فوق الذکر را می توان با اعمال بهترین روش های موجود مبارزه با خوردگی  صرفه جویی نمود. این امر نشان می دهد که باید به خوردگی توجه ویژه ای نمود. و برای اعمال راه های جلوگیری مناسب باید علاوه بر آگاهی از انواع خوردگی بتوان اشکال این پدیده را نیز به خوبی شناخت. گروه مهندسی جوش گستر توس در این مقاله می خواهد شما را با اشکال خوردگی اشنا کند. درتمامی انواع خوردگی یکی از این اشکال خوردگی در ان ها اتفاق می افتد.

خوردگی فلزات بصورت شیمیایی

این شکل از خوردگی در اثر تماس جامد فلز با گاز یا مایع اتفاق می افتد. اگر فلز جامد ما با گاز خورده شود در این صورت به ان خوردگی خشک می گویند و اگر با مایع این فرایند خوردگی انجام شود اگر در ان، جریان الکتریکی نقشی نداشته باشد در این دسته قرار می گیرد. برای این شکل از خوردگی مثال های کمی وجود دارد که به عنوان نمونه می توان از خورده شدن فلز به وسیله جیوه نام برد.

خوردگی فلزات بصورت الکتروشیمیایی

در این شکل از خوردگی وجود ناهمسانی در دو فلز باعث ایجاد شدن محیطی همانند پیل الکتروشیمیایی و تبدیل مناطق فلزی به اند و کاتد می باشد. در این حالت بین کاتد و اند جریان الکتریکی به وجود می اید و فرایند خوردگی اغاز و تشدید می گردد. از انجا که بسیار از فلزات همگن نیستند و از لحاظ جنسی تفاوت دارند معمولا اگر در داخل مایع رسانا یا الکترولیت قرار گیرند دچار این شکل از خوردگی می گردند.

خوردگی فلزات بصورت بیوشیمیایی

در این شکل از خوردگی ها، عوامل زیستی مانند باکتری ها عامل اصلی خورده شدن فلزات  می باشند که به عنوان نمونه می توان به دکل های نفتی داخل دریا و لوله های نفت زیر دریا و خوردگی ان ها توسط عوامل باکتریایی اشاره نمود.

خوردگی فلزات بصورت فرسایشی

این شکل از خوردگی یک خوردگی کاملا فیزیکی است و در اثر سایش سطح فلز با جامد دیگر وحتی مایع و گاز صورت می گیرد که به عنوان نمونه می توان به خورده شدن سطح داخلی لوله های اب اشاره نمود.