ایــــن آزمـــایشها بدون تخریب قطعه و تغییر در کاربری آن قادر به تشخیص نواقص سطحی و عمقی قطعــات می باشند، و امروزه تقریبا در تمام کارهای بازرسی از آزمایشهای غیر مخرب استفاده می شود. این شرکت با تکیه بر متخصصین و بازرسین تایید شده بین المللی و استفاده از مدرن ترین تجهیزات نسبت به اجرای آزمایشهای غیر مخرب در متدهای ذیل فعالیت می نماید.

بازرسی چشمی (VT):

کنترل وضعیت ظاهری مواد خام، محصولات نیم ساخته و قطعات در حال ساخت و یا ساخته شده و کنترل انطباق با استانداردها و مشخصات فنی با این روش انجام می شود. با استفاده از ذره بین، چراغ قوه، شابلن های کنترل، تجهیزات دید از فاصله و …. کارآیی این روش قابل افزایش می باشد. عموما تمامی استانداردها انجام ۱۰۰% بازرسی چشمی برای جوش را توصیه می کنند.

بازرسی چشمی - جوش گستر توس

تست مایعات نفوذی (PT):

این روش مبتنی بر قابلیت نفوذ مایع (مرئی یا فلوئورسنت) به داخل عیوب سطحی می باشد و مراحل کلی کار شامل تمیز کاری سطح، اعمال نفوذ کننده، تمیز کاری مواد نافذ، اعمال آشکار ساز، بازرسی و تفسیر و تمیزکاری نهایی می باشد. همچنین ارزان ترین روش بازرسی بوده و تقریبا محدودیتی برای شکل و اندازه و جنس قطعه وجود ندارد اما در دماهای خیلی پائین و خیلی بالا کاربرد ندارد.

بازرسی جوش با مایعات نفوذی - جوش گستر توس

تست ذرات مغناطیسی (MT):

چنانچه از داخل قطعه مغناطیس عبور داده شود، خطوط قوای مغناطیس در برخورد با ناپیوستگی ها، عمود بر جهت میدان تغییر مسیر می دهند و میدان نشت مغناطیس در سطح قطعه بوجود می آورند و چنانچه ذرات ریز مغناطیس (خشک و تر) روی سطح قطعه پاشیده شود در محل وجود عیب پل زده و تجمع می کنند که نشان دهنده محل، اندازه و شکل ناپیوستگی می باشند. این تست بهترین روش برای پیدا کردن ترک های سطحی و برخی نقصهای زیر سطحی در مواد فرومغناطیس می باشد.

بازرسی جوش با ذرات مغناطیس - جوش گستر توس

تست اولتراسونیک (UT):

در این روش از طریق ارسال امواج مافوق صوت به داخل قطعه و به کمک امواج برگشتی یا عبوری از قطعه می توان وجود عیوب داخلی را تشخیص داد. با این روش می توان قطعات صنعتی را در حین تولید بازرسی نمود. همچنین روشی بسیار موثر برای کنترل نواقص جوشهای نفوذی در صنعت و سازه های فلزی می باشد و تقریبا محدودیت جنس و ضخامت نیز وجود ندارد.

بازرسی جوش اولتراسونیک - جوش گستر توس

تست رادیوگرافی (RT):

با استفاده از اشعه ایکس و یا پرتوهای رادیواکتیو، قطعه مورد نظر تحت تابش قرار گرفته و انرژی خارج شده از سمت دیگر قطعه روی فیلم رادیوگرافی ثبت می شود و مفسر می تواند در یک فضای آرام و با تمرکز نسبت به بررسی عیوب داخلی قطعه اقدام نماید. این روش برای تمام مواد کاربرد دارد ولی باید ملاحظات ایمنی ناشی از خطرات اشعه رادیواکتیو مورد توجه جدی قرار گیرد.

بازرسی جوش رادیوگرافی - جوش گستر توس