• بازرسی سازه فلزی مشهد مال

 • بازرسی تیر کربن های فولاد قائنات از پروژه ملی سال ۹۶

 • بازرسی سازه های فلزی و ساخت گندله سازی ۱ و ۲ و سنگ آهن سنگان

 • بازرسی سنگ آهن سنگان (گندله سازی ۱ و ۲)

 • بازرسی سنگ آهن سنگان (گندله سازی ۱ و ۲)

 • بازرسی فنی تجهیزات و ساخت گندله سازی کنسرسیوم فام سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷

 • بازرسی فنی تجهیزات و ساخت گندله سازی کنسرسیوم فام سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷

 • بازرسی سازه فلزی مشهد مال

بازرسی چشمی UT شرکت جوش گستر توس اردیبهشت ۱۴۰۰
میزان زمان مجاورت با هوای آزاد الکترودهای کم هیدروژن توضیح داده شده توسط شرکت جوش گستر توس

مهندسین مشاور جوش گستر توس

+ رتبه بازرسی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
+ تایید صلاحیت آموزشی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور

برخی از خدمات ما:

 • مشاوره
 • بازرسی فنی
 • آزمایشهای مخرب و غیر مخرب
 • صدور گواهی
 • آموزش
 • تضمین کیفیت
 • بازرسی های خوردگی رنگ
 • بازرسی های سازه های آسانسور
 • بازرسی های تجهیزات شهربازی
 • بازرسی های مخازن تخت فشار

عضویت در انجمن های تخصصی

 • جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
 • شرکت های آزمایشهای غیر مخرب ایران
 • شرکت های بازرسی فنی خراسان
 • مراکز تحقیق وتوسعه ایران
 • خدمات فنی و مهندسی خراسان
 • انجمن دارندگان نشان استاندارد

طراحی و اجرا توسط گروه تامین محتوا، گرافیک و انیمیشن سِشات