• بازرسی سازه فلزی مشهد مال

 • بازرسی تیر کربن های فولاد قائنات از پروژه ملی سال ۹۶

 • بازرسی سازه های فلزی و ساخت گندله سازی ۱ و ۲ و سنگ آهن سنگان

 • بازرسی سنگ آهن سنگان (گندله سازی ۱ و ۲)

 • بازرسی سنگ آهن سنگان (گندله سازی ۱ و ۲)

 • بازرسی فنی تجهیزات و ساخت گندله سازی کنسرسیوم فام سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷

 • بازرسی فنی تجهیزات و ساخت گندله سازی کنسرسیوم فام سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷

 • بازرسی سازه فلزی مشهد مال

دوره خوردگی و خورندگی شرکت جوش گستر توس
میزان زمان مجاورت با هوای آزاد الکترودهای کم هیدروژن توضیح داده شده توسط شرکت جوش گستر توس

مهندسین مشاور جوش گستر توس

+ رتبه بازرسی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
+ تایید صلاحیت آموزشی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور

برخی از خدمات ما:

 • مشاوره
 • بازرسی فنی
 • آزمایشهای مخرب و غیر مخرب
 • صدور گواهی
 • آموزش
 • تضمین کیفیت
 • بازرسی های خوردگی رنگ
 • بازرسی های سازه های آسانسور
 • بازرسی های تجهیزات شهربازی
 • بازرسی های مخازن تخت فشار

عضویت در انجمن های تخصصی

 • جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
 • شرکت های آزمایشهای غیر مخرب ایران
 • شرکت های بازرسی فنی خراسان
 • مراکز تحقیق وتوسعه ایران
 • خدمات فنی و مهندسی خراسان
 • انجمن دارندگان نشان استاندارد

طراحی و اجرا توسط گروه تامین محتوا، گرافیک و انیمیشن سِشات